Koszyk

Darmowa dostawa od 250zł

Polityka prywatności META

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jako użytkowników fanpage’a jest Cosmetics Group Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 9541109262 z siedzibą w Katowicach przy ul. Kormoranów 40, założyciel fanpage pod nazwą „Drogeria Cosmetics Group”.
 2. Z administratorem danych mogą się Państwo się skontaktować pod w/w adresem lub poprzez e-mail: info@cosmeticsgroup.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: abi@medialearning.pl
 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:

– prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym META, na warunkach i zasadach określonych przez META Inc.,

– informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń które organizuje administrator,

– informowania o produktach i usługach administratora,

– budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,

– komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu META (komentarze, chat, wiadomości),

– ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

– analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

– podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym META,

– dane opublikowane przez użytkownika na profilu META,

– anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „META Insights” udostępnionej przez META stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z META, gromadzone dzięki „plikom cookies” z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na META, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,

– prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.

 1. okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:

– dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,

– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „META Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie META wynoszący 2 lata.

 1. administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora (obsługa IT, obsługa marketingowa).

W związku ze specyfikacją portalu META, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

 1. administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych

w ramach serwisu META z zastosowaniem stosowanych przez META klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez META pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 1. dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie META, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage
 2. dane użytkowników administrator uzyskuje od firmy META Inc. oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na panpage’u administratora.
 3. każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.
 4. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,

z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. b) przez elektroniczną skrzynkę  podawczą  dostępną  na  stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 3. c) telefonicznie: (22) 531 03 00.
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpag’e administratora.